Session2-3_Elnura Joldosheva.pdf

Namesort iconValue
AuthorUser
Creation DateMon Sep 17 13:13:52 2012
CreatorNitro PDF Professional
Encryptedno
File size746753 bytes
MIME typeapplication/pdf
Modify DateMon Sep 17 20:15:16 2012
Optimizedno
Page size841.92 x 595.32 pts (A4)
Pages14
PDF version1.4
ProducerNitro PDF Professional (6. 2. 1. 10)
Size729.25 KB
Taggedno
TitleСлайд 1